Παραθεση αισθησεων

Γύρω σου σκοτάδι. Μονοτονία
Το σπίτι μυρίζει φρεσκοψημένο καφέ. Απελπισία
Σκιά το κάτοπτρο του ευατού σου. Μονοχρωμία 
Ο Άνθρωπος αναζητά πέρα από τις σκέψεις του. Απόγνωση
Φλεγόμενο ρόδο. Λήθη
Ηλιοτρόπιο στραμμένο προς τον ήλιο. Αγάπη
Το τέρμα του ουρανού. Δάκρυ